کتاب راهنما معلم تربیت بدنی اول دبستان

کتاب راهنما معلم تربیت بدنی اول دبستان

اندازه: 2 مگابایت

قابلیت چاپ: سیاه و سفید

نوع فایل: پی دی اف ،

سایز طراحی: A4 ،

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 530 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ مهر ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۲۷ مهر ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رایگان – خرید و دانلود

کتاب راهنما معلم تربیت بدنی اول دبستان

در کتاب راهنما تدریس معلم تربیت بدنی  به خوبی توضیح داده چگونه این کتاب را تدریس کنید و نکات کتاب را برای شما مشخص کرده است .

در این کتاب انواع روش های تدریس را به شما معرفی میکند.

به صورت پی دی اف بودهه و قابل چاپ

بخش اوّل
کلیات
جایگاه تربیت بدنى دور هى ابتدایى در جهان معاصر ۲
اهداف برنام هى درس تربیت بدنى در دور هى ابتدایى ۳
آگاهى هاى مورد نیاز ۳
مهارت هاى ضرورى ۴
نگرش هاى مورد انتظار ۵
ساختار رسانه ى دانش آموز ۵
روش هاى یاددهى  یادگیرى ۵
روش تدریس سنّتى ۵
روش تدریس مکاشفه اى ۶
روش تدریس ترکیبى ۷
مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنى ۸
مدیریت کلاس ۱۰
استفاده از فضا ۱۰
روش هاى گروه بندى کلاس ۱۱
کنترل و جابه جایى وسایل ۱۱
ثبت وضعیت دانش آموزان ۱۱
سازمان دهى کلاس درس ۱۱
اشکال استقرار در زمین ۱۲
کاربرد گروه ها ۱۳
نکات مهم در مدیریت کلاس درس تربیت بدنى ۱۴
وسایل و ابزار مورد نیاز ۱۵
نمونه هایى از گرم کردن عمومى بدن ۱۶
نمونه هایى از بازگشت به حالت اوّلیه (سرد کردن بدن) ١٨
فهرست مطالب
ارزش یابى پیشرفت تحصیلى دانش آموزان در درس تربیت بدنى ١٩
ارزش یابى از مهارت ها ۱٩
جدول ارزش یابى درس تربیت بدنى پایه ى اوّل ۲۰
ارزش یابى از دانستنى ها ۲١
روش هاى ارزش یابى ۲۱
جدول راهنماى ارزش یابى در تربیت بدنى (پایه ى اوّل) ۲٣
نحو هى توصیف کمّى و کیفى رفتارهاى مورد اندازه گیرى ۲٨
فرم گزارش عملکرد دانش آموز در درس تربیت بدنى به اولیا ۲۸
بخش دوم
عنوان های درسی تربیت بدنی پایه ی اوّل دوره ی ابتدایی ۳۶
موضوعات آموزشی درس تربیت بدنی پایه ی دوم دوره ی ابتدایی ۷۵
موضوعات آموزشی درس تربیت بدنی پایه ی سوم دوره ی ابتدایی ١١۵
موضوعات آموزشی درس تربیت بدنی پایه ی چهارم دوره ی ابتدای ی ۱۵۳
موضوعات آموزشی درس تربیت بدنی (قسمت محتوای اصلی) پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی ۱۸۸